mod_jux_megamenu

Ka një kuadër kombëtar i zonave të ulëta të emisioneve në Gjermani. Ato ndikojnë në të gjitha mjeteve motorike, përveç motoçikletave. Një numër i qyteteve gjithashtu kanë ndalimet tranzite në automjet të rëndë nëpër-trafikut.

Kuadri kombëtar Zonat e ulëta të emisioneve do të thotë se vetëm gjërat që ndryshojnë nga qyteti janë: lokacioni, standarde emisionet (apo afishe) dhe timings. Për transit ndalon përkufizimi i saktë i automjetit ndryshon, por të gjitha ndalimet tranzite janë vetëm për automjetet e detyrë e rëndë.

Afishe e nevojshme mund të porositen online nga çdo vend ose këtu or atje.

Shko në krye

Ne përdorim cookies për të përmirësuar faqen tonë dhe përvojën tuaj, kur duke e përdorur atë. Cookies përdoren për funksionimin themelor të kësaj faqe tashmë janë vendosur. Për të mësuar më shumë rreth cookie-t që përdorim dhe si të fshini ato, shih tonë Politika e privatësisë.

I pranon cookies nga kjo faqe.