mod_jux_megamenu


    Prezantimi
Ulm gjithashtu ka një Low Zona e Emisioneve në vend.

Ulm ka një ndalim tranziti për kamionë në vend.

Ulm hartë AR
Key:
Linja blu shënon zonën e ndaluar; nuk ka prerë të shkurtër përmes atje lejohen
Vija e gjelbërt është rruga e lejuar
Teksti në kutinë e kuqe thotë se "ndalimi kamion prerje të shkurtër, rrugë alternative nëpërmjet autostradës A7-A8. Makina e lejuar."


Shko në krye

Ne përdorim cookies për të përmirësuar faqen tonë dhe përvojën tuaj, kur duke e përdorur atë. Cookies përdoren për funksionimin themelor të kësaj faqe tashmë janë vendosur. Për të mësuar më shumë rreth cookie-t që përdorim dhe si të fshini ato, shih tonë Politika e privatësisë.

  I pranon cookies nga kjo faqe.