mod_jux_megamenu


    Prezantimi
Ekziston edhe një Low Zona e Emisioneve në Trento.

Një rregullimi aksesi per te gjitha mjeteve në qendër të Trentos.

Të gjitha automjetet

Trento hartë
Çelësi: vija e kuqe është kufiri i ZTL

ITi përhershëm

    zbatim
udhëzues

Aktualisht nuk ka asnjë skemë italiane kombëtare, por rajonale si dhe skemat individuale të qytetit.

Ka leje në dispozicion për banorët, kompanitë e shërbimeve, tregton burrat etj (shih Trento Lejet për qasje ZTL). Nëse ju jeni duke vizituar një hotel në zonën e, ju lutem pyesni në hotel.

Zona një Traffico Limitato (ZTL) ose Limitazioni della circolazione, emër i përgjithshëm për të gjitha skemat e rregullimit qasje, e përdorur edhe për të ulët Zonat Emisioneve.

Shko në krye

Ne përdorim cookies për të përmirësuar faqen tonë dhe përvojën tuaj, kur duke e përdorur atë. Cookies përdoren për funksionimin themelor të kësaj faqe tashmë janë vendosur. Për të mësuar më shumë rreth cookie-t që përdorim dhe si të fshini ato, shih tonë Politika e privatësisë.

  I pranon cookies nga kjo faqe.