mod_jux_megamenu

Ka një kuadër kombëtar i zonave të ulëta të emisionit në Hollandë. Shumica e qyteteve të përfshijnë kamionë, por disa duke filluar të përfshijnë automjete të lehta detyrë. Nuk është një emisionet e bazuar Skema Qasja kyç në Rotterdam Harbour për automjetet e detyrë e rëndë.

Kuadri kombëtar zonë ulët emision do të thotë se të gjitha zonat e ulëta të emisioneve të kenë të njëjtat standarde dhe datat; vetëm vend dhe nëse automjetet detyrë të lehta janë të prekur ndryshon nga qyteti.

Shko në krye

Ne përdorim cookies për të përmirësuar faqen tonë dhe përvojën tuaj, kur duke e përdorur atë. Cookies përdoren për funksionimin themelor të kësaj faqe tashmë janë vendosur. Për të mësuar më shumë rreth cookie-t që përdorim dhe si të fshini ato, shih tonë Politika e privatësisë.

  I pranon cookies nga kjo faqe.