mod_jux_megamenu

Suedia ka një kuadër kombëtar të zonave të ulëta të emisioneve, dhe tingëllim rrugë të ngjeshur në dy qytete.

Korniza e ulët Zona e emisionit do të thotë se vetëm vend ndryshon për çdo qytet. Tingëllimë Rruga ngjeshur janë përmes një skeme kombëtare dhe shumë të ngjashme, por jo identike.

Shko në krye

Ne përdorim cookies për të përmirësuar faqen tonë dhe përvojën tuaj, kur duke e përdorur atë. Cookies përdoren për funksionimin themelor të kësaj faqe tashmë janë vendosur. Për të mësuar më shumë rreth cookie-t që përdorim dhe si të fshini ato, shih tonë Politika e privatësisë.

  I pranon cookies nga kjo faqe.