mod_jux_megamenu


    Prezantimi
Göteborg ka gjithashtu një Skema e tarifimit në vend.

Të gjitha kamionët dhe autobusët lejohen në zonën e emetimit të ulët për vitet 6 nga data e regjistrimit të parë.
Të gjitha kamionët dhe autobusët me standard Euro 3 lejohen në zonën e emetimeve të ulëta 8 vite nga data e regjistrimit të parë.

Shih tabelën më poshtë.
Kjo do të thotë se:
Euro 2 nuk mund të hyjë në LEZ.

Më i fundit një Euro 3 mund të nxirret ishte 2015 (nëse regjistrohet fillimisht në 2007) ose 8 vite nga regjistrimi i parë.

Automjetet e Euro 4 mund të nxirren deri në 2016, pavarësisht nga viti i regjistrimit ose 8 vjet nga regjistrimi i parë.
* Automjetet Euro 5 dhe EEV mund të përdoren deri në 2020 ose 8 vite nga regjistrimi i parë.

* Euro 6 ose më mirë nuk ka afat kohor derisa ata të mund të përzënë në LEZ.


Kërkesat e hyrjes suedeze

* = fundi i periudhës 8 viti

** = vitin e kaluar ky standard specifik lejohet të përzënë në LEZ

Obegränsad = pakufizuar


Të gjitha të rënda, kamionë me naftë-powered dhe autobusë.


Göteborg Lez hartë
Mölndal gjithashtu ka një lez, kufiri i të cilave plotëson Lez për Göteborg - shih hartën më poshtë Göteborg Lez hartë
Zona e mjedisit nuk përfshin Lundbyleden / Lundbytunneln (E6.21) ose Oscarsleden / Götaleden. As nuk përfshin me-trafikut midis Oscarsleden / Götaleden dhe me traget nga terminalet Denmark / Gjermani ose përmes-trafikut midis Lundbyleden / Lundbytunneln (E6.21) dhe me traget nga Frihamnen.

Suedia Low Emisioni Zone Road Regjistrohu
shenja të ngjashme janë në hyrje të çdo Lez suedeze.

Automjetet të cilat plotësojnë rregullat e zonave mjedisore nevojë për asnjë stickers.

Automjetet janë përjashtimi rënë dakord sipas rregullave që aplikohen para 2007 duhet sticker tyre Përjashtimi vendoset shfaqet dukshëm në xhamin e përparmë.automjetet përshtatur duhet të përmbushin të gjitha standardet e emisioneve të vendosur standarde Euro. Është e mundur për të përmirësuar një Euro-2 dhe Euro-3 automjete me Euro-5 via retrofitting pajisjet e kontrollit të emetimit (të tilla si kurth grimcat me SCR) të miratuara nga Agjencia e Transportit suedeze.
Është e rëndësishme për të retrofit me pajisje që përputhet me rregullat për LEZs suedeze. Këto automjete me leje ekzistues nga vendimi i mëparshëm për retrofitting me vetëm kurthe grimcave ende janë të lejuara.

orë 24 në ditë, ditë 365 një vit.

    zbatim
udhëzues

    dënim
1000 SEK

Skema Lez është një skemë lokale operohet nga qytete të veçanta, por në një kuadër kombëtar. Pra, standardet për çdo qytet suedez janë të njëjta, të shohim standardet e përshkruara më lart.


Miljözon

Një fletëpalosje mbi LEZs suedeze mund të gjenden këtu në Albanian, Këtu në suedez, Dhe këtu në Gjermane.

Shko në krye

Ne përdorim cookies për të përmirësuar faqen tonë dhe përvojën tuaj, kur duke e përdorur atë. Cookies përdoren për funksionimin themelor të kësaj faqe tashmë janë vendosur. Për të mësuar më shumë rreth cookie-t që përdorim dhe si të fshini ato, shih tonë Politika e privatësisë.

  I pranon cookies nga kjo faqe.