mod_jux_megamenu


    Prezantimi
SQPS është e shkurtër për Skemën e Partneritetit statutore Cilësia dhe është një partneritet ligjërisht të detyrueshme në mes të Këshillit të Qytetit Nottingham dhe operatorët e autobusëve lokalë.

Autobusë lokal të shërbimeve duhet të plotësojnë një standard Euro 3.

Autobusët publike

Nottingham hartë
kryesore: Linja e gjelbër është kufiri i zonës së skemës

asnje
Rreth 55 autobusë janë duke u retrofitted me SCRT, SCR dhe teknologji DPF

i përhershëm

    zbatim
Komisioneri i Traffic mund të zbatojë standardet e pajtueshmërisë për operatorët e autobusëve dhe të shqiptojë dënime për mos-pajtueshmërisë.

    dënim
sipas ligjit

Jo, por Oxford dhe Norwich dhe Brighton kanë skema të ngjashme

asnje

SQPS është e shkurtër për Skemën statutor Quality Partneritetit


Shko në krye

Ne përdorim cookies për të përmirësuar faqen tonë dhe përvojën tuaj, kur duke e përdorur atë. Cookies përdoren për funksionimin themelor të kësaj faqe tashmë janë vendosur. Për të mësuar më shumë rreth cookie-t që përdorim dhe si të fshini ato, shih tonë Politika e privatësisë.

  I pranon cookies nga kjo faqe.