mod_jux_megamenu


    Prezantimi
Ka një zonë të ulët shkarkimi në Oksford.

Nga 01 / 01 / 2014
Autobusët Euro V

Autobusët e transportit publik

Autobusët me rrugët në qendër të qytetit
NOx dhe PM retrofit janë të lejuara

i përhershëm

    zbatim
Rregullorja Trafiku Kushti (trc)

    dënim
Aktualisht një marrëveshje vullnetare me kompanitë e autobusëve. Do të bëhen të zbatohet përmes Komisionerit të Trafikut në qoftë se marrëveshja vullnetare nuk punon.

Asnje

Faza përputhshmërinë përpara afatit të 01 / 01 / 2014.

kualifikuese autobus marrëveshje, autobus cilësi marrëveshje

Shko në krye

Ne përdorim cookies për të përmirësuar faqen tonë dhe përvojën tuaj, kur duke e përdorur atë. Cookies përdoren për funksionimin themelor të kësaj faqe tashmë janë vendosur. Për të mësuar më shumë rreth cookie-t që përdorim dhe si të fshini ato, shih tonë Politika e privatësisë.

  I pranon cookies nga kjo faqe.