Rotterdam s-Gravendijkwal - ndalimi i kamionëve
Portali u zhvillua me mbështetjen e