Koha e ndalimit të kamionëve në natën - Stokholm
Portali u zhvillua me mbështetjen e