Projekti i ReVeAL i BE-së që ndihmon në zhvillimin e rregullave të aksesit të klasit botëror

Projekti i BE-së ReVeAL për të ndihmuar qytetet të përmirësojnë përgjegjësinë përmes Rregullores së Qasjes së Automjeteve Urbane

Sadler Consultants dhe CLARS Platforma është pjesë e ReVeAL, një projekt katër vjeçar i BE-së Horizon 2020 për të ndihmuar autoritetet e qytetit të përmirësojnë përgjegjësinë me Rregulloren e Qasjes së Automjeteve Urbane (UVAR) që filloi këtë verë.

Rregulloret e Qasjes së Automjeteve Urbane (UVAR) mund të jenë një nga levat më efektive për të ndihmuar në arritjen e një numri qëllimesh që ka një qytet. Qëllimet mund të përfshijnë arritjen e neutralitetit të klimës; zvogëlimi i bllokimeve; ose duke përmirësuar cilësinë e ajrit, transportin publik ose gjallërinë urbane.

Projekti ReVeAL, (Regulating Vehicle Acces për të përmirësuar Liveabiliteti), kombinon studimin në tryezë dhe studimin e rasteve me zbatimin e UVAR në gjashtë qytete pilot: Helmond (NL), Jeruzalem (IL), Londër (UK), Padova (IT), Vitoria-Gasteiz (ES) dhe Bielefeld ( DE). Projekti do të mbështesë të dy qytetet 6 si dhe do të prodhojë mjete mbështetëse për qytete dhe qytete të tjera që duan të zbatojnë UVAR. Qytetet pilot janë të angazhuara për të zhvilluar, zbatuar, testuar dhe vlerësuar një ose më shumë nga masat UVAR më poshtë:

  • Zona Zero Emetuese
  • Ndërhyrje Hapësinore (p.sh. superblloqe, rimarrja e rrugëve nga parkimi)
  • Masat e çmimeve
  • Opsionet e ardhshme (të tilla si C-ITS dhe gjeo-skermë)

Për më shumë informacion, shih tonë Faqe ReVeAL.

Londër
Paris
Antwerp
Amsterdam
Regjistrohu për gazetën tonë
Portali u zhvillua me mbështetjen e