Përshtatshëm, të një zëvendësim motor pastër

 

Motori i automjeteve

© Gregory Gerber - shutterstock.com

Për disa automjete me jetë të gjatë, duke zëvendësuar motorin ekzistues me atë që është me një standard më të lartë të emetimeve mund të jetë një opsion (gjithashtu i referuar si "ripërpunues"). Këto automjete mund të përfshijnë:

  • Makina të specializuara
  • Automjete me kosto te larte
  • trajnerë
  • Autobusët

Kjo mund të jetë veçanërisht e rëndësishme nëse motori duhet të zëvendësojë si pjesë të mirëmbajtjes së automjetit gjithsesi.

Për të lejuar hyrjen në një zonë me shkarkime të ulëta, ky ndryshim në emetimet e automjeteve tuaja do të duhet të certifikohet. Vende të ndryshme kanë qasje të ndryshme për këtë. Në disa vende mund të jeni në gjendje të bëni ndryshimin në dokumentet e regjistrimit të automjetit tuaj, ose të siguroni prova të tjera për autoritetet e zonës me emision të ulët.

Regjistrohu për gazetën tonë
Regjistrohu për newsletter