Çfarë duhet të bëj para se të hyj në një zonë të taksave urbane?

A duhet të regjistrohem për skemat e tarifimit? Jo, ju zakonisht nuk keni për të, por shpesh është më e lirë në qoftë se ju bëni.

Regjistrimi nga interneti Regjistrimi me telefon Regjistrimi përmes telefonit celular


Në cilën qytetet e taksave duhet të bëj çfarë?

Në disa skema ju duhet të paguani pas hyrjes ose kalimit. Për skemat tjera ju merrni një faturë me postë.

Tabela më poshtë përcakton opsionet.

Lloji i pagesës

Lloji i pagesës / regjistrimit

Bill me postë nëse nuk regjistrohet (por më e lirë nëse regjistroheni)

të gjithë Skemat norvegjeze

Bill me postë nëse nuk i regjistruar Göteborg, Stockholm Valetta (Malta),

Ose
1) paguani kur ose pak pas hyrjes ose kalimit, ose
2) regjistroheni për pagesën më të lehtë

Milani Zona C, Dartford

Londër (më e lehtë dhe më e lirë)

Paguajë në portat hyrëse

Durham

Për detaje se si për të paguar të parë çdo qytet (i lidhur lart).

Regjistrohu për gazetën tonë
Regjistrohu për newsletter