Shembuj të disa prej të dhënave që mund të sigurojmë përfshijnë një 'Panel Online' për të dhënë një përmbledhje të të dhënave, ose Përmbledhje të Rregullave të Hyrjes, p.sh. Zonat me Emetim të Ulët ose Zonat me Emetim Zero (ZEZ në nivelin e qytetit dhe vendit). Shihni shembujt më poshtë (ju lutem vini re, të dhënat në shembullin e paraqitur më sipër nuk janë azhurnuar).

Ne gjithashtu mund të sigurojmë të dhënat tona në hartat tuaja në internet, siç kemi në tonin Harta UVAR.

Si dhe stimujt e njohur më mirë të automjeteve elektrike kombëtare, ka mijëra stimuj rajonalë dhe lokalë. Këto stimuj përfshijnë grante, ose ulje të kostos, si dhe stimuj jo-cash, siç janë parkimi preferencial ose korsitë e trafikut, ose hyrja në Zonat e Emetimeve Zero. Ne mund të japim informacion mbi këto nëse dëshirojmë.

Të gjitha informacionet dhe formatet më poshtë janë të drejtat e autorit Sadler Consultants Europe GmbH.

 Tabela përmbledhëse e ZEZ:

 

© Sadler Consultants Europe GmbH 

Pult:

Përmbledhje e zonës me emision të ulët:

 

 

Regjistrohu për newsletter