Bolonja kombinon Zonën e saj të Kufizuar të Trafikut (ZTL) me një zonë të ulët emetimi 1 Janar 2020

Bolonjes Zona e Trafikut të Kufizuar (Ztl) gjithashtu do të bëhet një zonë me emision të ulët nga 1 janari 2020.

Do të thotë që kriteret me të cilat do të lëshohen lejet e hyrjes në qendrën e qytetit do të jenë mjedisore: nuk do të bazohet më vetëm në kërkesa funksionale, siç janë vendbanimi, por edhe në pajtueshmërinë mjedisore të automjeteve.

Bolonja gradualisht do të shtrëngojë standardin Euro të zonës së saj të re mjedisore

Standardet minimale do të jenë nga 1 janar

2020: Euro 1 (naftë, benzinë, LPG dhe metan)
2021: Euro 2 (naftë, benzinë, LPG dhe metan)
2022: Euro 3 (naftë, benzinë)
2023: Euro 4 (naftë)
2024: Euro 5 (naftë)
2025: Euro 6 (naftë)

Gjej më shumë informacion mbi tona Bologna faqe.

Londër
Paris
Antwerp
Amsterdam
Regjistrohu për gazetën tonë
Portali u zhvillua me mbështetjen e