mod_jux_megamenu

Nuk është një projekt kombëtar kuadër zone e ulët emisioneve në Belgjikë.

Antwerp ka zbatuar një zonë të ulët emisioneve në 2016, Brukseli do ta bëjë këtë në shkurt 2017.

Gent ka një Rregulloren Access.

Rregulloret Belgjikë Access

Shko në krye

Ne përdorim cookies për të përmirësuar faqen tonë dhe përvojën tuaj, kur duke e përdorur atë. Cookies përdoren për funksionimin themelor të kësaj faqe tashmë janë vendosur. Për të mësuar më shumë rreth cookie-t që përdorim dhe si të fshini ato, shih tonë Politika e privatësisë.

  I pranon cookies nga kjo faqe.