mod_jux_megamenu


    Prezantimi
Delft ka pasur një Zone Low Emisioneve në vend që prej 1st janar 2010.

Të gjitha qytetet e Holandës që kanë një Zonë të Ulët të Emetimit, kanë një skemë që vlen për të kamionë> 3.5T.

Standardi është i njëjtë në të gjithë Hollandën:

  • standard minimal përkamionë> 3.5Tështë Euro 4

AmsterdamRotterdamdheUtrechtrregullojnë furgona, parë qytetet individuale.

Më shumë informacion mbi standardet euro.


Zona e ulët emisioneve

Harta Delft
Lez mbulon një pjesë të vogël të qytetit jugor dhe në gjithë zonën veriore të vendit Universitetit teknik, duke përfshirë uitzwaaiers rreth Qendrës Delft dalje. Kjo është rruga midis A13 dhe dalje në Delft Qendrës, në drejtim të A4 deri në kufirin e qytetit.

Shenjat Lez holandeze janë:

Ju po i afrohet një Lez: Ju po hyjmë në një Lez: Ju jeni duke e lënë një Lez
Dutch afrohet shenjë Lez Hyrja holandez shenjë Lez Dutch lënë shenjë Lez

 


Shenjat e rrugëve për LEZ të lehta:
Automjeti hollandez i automjeteve të lehta me emetim të ulët

 


Nuk ka regjistrim të nevojshme, informacion është marrë nga regjistri kombëtar holandez automjeteve

Automjetet e huaja janë të prekur


Përhershme, ditë 365 në vit

    zbatim
Me targa kamera shikimin.

    dënim
Gjobë 230 për kamionët.
90 € gjobë për llojet e tjera të automjetit, 95 € pas 1.1.2018

Një Besëlidhja Lez Kombëtare nënshkruar nga qeveria holandeze, komunat dhe aktorë të tjerë, ku të gjitha emisionet e ulët Zonat e në Holandë të aplikojnë të njëjtat standarde Euro, të përshkruara si më lart për kamionë.
Skema kombëtare gjithashtu lejon për LEZs aplikuar për automjetet detyrë të lehta Amsterdam, Rotterdam dhe Utrecht kanë LEZs lehta detyrë në veprim, ose gati të jetë në veprim


Milieuzone

Një skedë zipped me një listë të të gjithë qytetet, rrugët dhe postcodes të gjitha qytetet Lez holandeze (Zipped lista excel, 1.4MB), fundit më 25 / 11 / 15. Nuk mund të ketë të drejta që rrjedhin nga kjo listë.
Website Kombëtare: www.milieuzones.nl
Një përmbledhje e ndikimeve të LEZs në Holandë mund të gjenden në faqen tonë në Holanda ndikimet cilësisë së ajrit faqe.

Shko në krye

Ne përdorim cookies për të përmirësuar faqen tonë dhe përvojën tuaj, kur duke e përdorur atë. Cookies përdoren për funksionimin themelor të kësaj faqe tashmë janë vendosur. Për të mësuar më shumë rreth cookie-t që përdorim dhe si të fshini ato, shih tonë Politika e privatësisë.

  I pranon cookies nga kjo faqe.