mod_jux_megamenu


    Prezantimi
Ekziston një zonë e ulët shkarkimi në Norwich.

Autobusë lokal Euro 3 (NOx)

autobusë lokal

shërbimet e autobusëve lokalë, ku rruga e regjistruar e shërbimit përfshin Kalaja Meadow, Norwich

Nuk aplikohet
NOx dhe PM retrofit janë të lejuara

i përhershëm

    zbatim
përmes marrëveshjeve

    dënim
Nëpërmjet Komisionerit Trafikut

Asnje

Kompanitë e autobusëve duhet të përputhet me një përqindje në rritje të flotës së tyre. Nga 1.4.2010 100% për operatorët e bazuar në Lez, 50% për operatorët e bazuar jashtë Lez
shërbimet e autobusëve lokalë me më pak se pesë nisje në javë nga Kalaja Meadow përjashtohen

Traffic Rregullorja Kushti, autobusi marrëveshja operator

Shko në krye

Ne përdorim cookies për të përmirësuar faqen tonë dhe përvojën tuaj, kur duke e përdorur atë. Cookies përdoren për funksionimin themelor të kësaj faqe tashmë janë vendosur. Për të mësuar më shumë rreth cookie-t që përdorim dhe si të fshini ato, shih tonë Politika e privatësisë.

  I pranon cookies nga kjo faqe.